Võlanõustamine

Tallinna Sotsiaaltöö Keskus osutab alates 2006. aastast  võlanõustamise teenust.

Võlanõustamine on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet.


Võlanõustamine koosneb nõustamisest  võlgadega toimetulekuks (sh nõustamine ja teabe edastamine võlgnike õigustest, kohustustest ning abisaamise võimalustest seoses tekkinud võlgadega, abistamine dokumentide koostamisel ja taotluste esitamisel), kuid ka ennetavast tegevusest ehk majandusnõustamisest (sh tulude-kulude analüüs, pere-eelarve koostamine, oskusliku majandamise ja võlgade vältimise õpetamine).

Teenus on Tallinna elanikele tasuta. Teiste kohalike omavalitsuste elanikele on teenuse hind 19,10 eurot tund. Maksab teenuse kasutaja või teenusele suunanud kohalik omavalitsus.

Probleemid ja raskused, mille puhul on soovitav pöörduda võlanõustaja poole:

 

VÕLANÕUSTAMINE ON

 

Tallinna Sotsiaaltöö Keskuse neljast võlanõustajast kaks omavad võlanõustaja kutsekvalifikatsiooni. (Eestis on vastav kvalifikatsioon vaid viiel võlanõustajal.)


Võlanõustaja vastuvõtt toimub tööpäeviti aadressidel

Tuulemaa 6

Akadeemia 34

Männiku tee 92 (ligipääs ka liikumispuudega inimestel)

Mahtra 44

Loe täpsemat teejuhti siit.


Soovi korral tuleb võlanõustaja teie asutusse rääkima põhitõdedest, kuidas võlgu ennetada ja mida võlgade tekkimisel ette võtta.

 

Info ja registreerimine:

tööpäeviti kell 9-16 telefonil 666 0886

e-posti aadressil volanoustaja@swcenter.ee

 

Registreerin võlanõustaja vastuvõtule siin

 

Võlanõustamise kliendiküsitluse tulemustega saab tutvuda lugedes asutuse aastaaruannet.

Kliendi põhiõigused ja kohustused